جشنواره فیلم و فیلمنامه رضوی برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان هفتمین جشنواره فیلم و فیلمنامه رضوی معرفی شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فیلم و فیلمنامه رضوی که عصر چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه برگزار شد، منتخبان بخش فیلم مستند و فیلمنامه رضوی معرفی شدند که اسامی کامل این افراد به شرح زیر است:
در بخش بهترین فیلم مستند:
هیات داوران تقدیر خود شامل لوح تقدیر وجایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷را به «محمد رضا طایفی» برای فیلم مستند کوتاه زادگاه خورشید اهداء کرد.
هیات داوران جایزه بهترین فیلم رضوی در بخش مستند کوتاه شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال را به «عباس مهاجران» برای تهیه کنندگی فیلم جاده ولایت تقدیم کرد.
در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند:
هیات داوران تقدیر خود شامل لوح تقدیر وجایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷را به «حمید هاشم زاده» برای فیلم مستند کوتاه آن مرد سبد دارد اهدا کرده و همچنین جایزه بهترین کارگردانی فیلم رضوی در بخش مستندکوتاه شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال را به  «محسن عباسی» سرچشمه برای کارگردانی فیلم زادگاه خورشید تقدیم کرد.
برگزیده بخش بهترین دست آورد فنی:
هیات داوران جایزه بهترین دست آورد فنی شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال را به «مجتبی مقنی» بابت تصویر برداری فیلم دستهای فیروزه ای اهدا نمود.
برگزیده بخش بهترین تحقیق وپژوهش:
هیات داوران جایزه بهترین تحقیق وپژوهش شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال را به  رئوف دشتی بابت تحقیق وپژوهش فیلم عکاسی زیارتی اهدا کرد.
همچنین هیات داوران تقدیر ویژه خود شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال را به الهام حسامی بابت فیلم «در سایه» در بخش مستند کوتاه اهدا می نماید.
در بخش فیلمنامه :
همچنین در بخش فیلمنامه هیات داوران شامل جواد کاسه ساز، حبیب الله بهمنی، جعفر حسنی، هادی کریمی، علی اکبر قاضی نظام جایزه بخش فیلمنامه مستند را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به «حبیب الله صحرانورد- رایموند هواکیمیان» برای فیلمنامه خادمان امام رضا اهداء کرد.
این هیات در بخش داستانی بلند،  بعنوان انتخاب اول خود جایزه بهترین فیلمنامه رضوی در این بخش  شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال را به «محمود غفاری-سعید فرهادی» برای فیلمنامه زیارت اهدا کرد و همچنین جایزه دوم فیلمنامه برگزیده خود در بخش داستانی بلند شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال را به خانم «راحله کرمی» بابت فیلمنامه پابوس تقدیم کرد.
هیات داوران همچنین لوح تقدیر خود را در بخش فیلمنامه داستانی بلند شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال را به «سید احمد موسوی» بابت فیلمنامه «لطف آباد» اهداء کرد.
در بخش فیلمنامه داستانی کوتاه : هیات داوران به عنوان انتخاب اول خود جایزه بهترین فیلمنامه رضوی در بخش داستانی کوتاه شامل دیپلم افتخار-تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال را به «احمد تقوایی» بابت فیلمنامه هوای ابری نشانه باران نیست اهدا و جایزه دوم فیلمنامه برگزیده خود در این بخش را شامل دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به «محمد رضا شایان نژاد» برای فیلمنامه «سفر به دیگر سو» تقدیم کرد.
همچنین این هیات لوح تقدیر خود را در بخش فیلمنامه داستانی کوتاه شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال را به «سید مرتضی سبز قبا » برای فیلمنامه روی جاده برفی اهداء نمود.
در بخش انیمیشن نیز هیات داوران جایزه خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ریال را به «رحیم کریم زاده» برای فیلمنامه مسافران مرو اهداء کرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.