101 کشور متقاضی شرکت در جشنواره فیلم کوتاه تهران

استقبال 1596 فیلمساز از 101 کشور جهان در گام اول انتشار فراخوان بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نشان از اعتبار این جشنواره در ایران و جهان دارد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از ستاد خبری جشنواره بیست و نهم، دبیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با اعلام این خبر گفت: در حالی که در جشنواره بیست و هشتم رکورد جشنواره بیست و هفتم شکسته شد و در آمار ارسال فیلم از 97 کشور جهان به 105 کشور جهان ارتقا یافت، بر آن شدیم تا به واسطه تقویت روابط فرهنگی و بین المللی این جشنواره و امضای تفاهمات فرهنگی با دبیران چند جشنواره معتبر در دو دوره گذشته، شعار  تمام جهان در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را عملی نماییم.
هاشم میرزاخانی در ادامه افزود: اینک موجب مباهات است در حالی که یک ماه به پایان مهلت ثبت نام رسمی علاقه مندان از سراسر جهان جهت شرکت در معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کشور ایران باقی است، 101 کشور با  ارسال 1596 فیلم در حال شکستن رکورد دوره بیست و هشتم هستند.
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران از 10 تا 16 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
اخبار مرتبط
آخرین خبرها