شكایت‌های وارده بر بخش مستند جشن سینما بررسی می‌شود

28 اثر برگزیده بخش مستند مورد داوری قرار خواهد گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» روابط عمومی پانزدهمین جشن سینمای ایران به نقل از مدیر اجرایی جشن سینمای ایران اعلام کرد:
«جشن سینمای ایران دارای یک بخش مستند مستقل و رقابتی است که با برگزیده شدن 28 اثر توسط هیات انتخاب از 27 مردادماه مورد داوری قرار خواهند گرفت.
شکایت‌های وارده بر این بخش در شورای سیاستگذاری جشن سینمای ایران بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.»

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها