آغاز بازبینی آثار مستند پانزدهمین جشن سینمای ایران

هیات انتخاب بخش مستند جشن سینمای ایران از شنبه 18 تیرماه گزینش آثار مستند را آغاز کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» طبق اعلام مازیار میری مدیراجرایی پانزدهمین جشن سینمای ایران تعداد 335 اثر متقاضی حضور در پانزدهمین جشن سینمای ایران هستند که به استناد تبصره 20 از ماده شش مقررات جشن سینمای مستند، هیات انتخاب حداقل  25 و حداکثر 40 فیلم را به داوران معرفی خواهند کرد.
وی همچنین از همکاری صمیمانه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و حوزه هنری قدردانی کرد.
کاوه بهرامی مقدم، مرتضی پور صمدی، محمد رسول‌اف، امید روحانی، ابوالحسن ریاضی، محمد شکیبانیا و محمود مقدس جعفری مسئولیت بازبینی و انتخاب اثار مستند رسیده به دبیرخانه جشن سینمای ایران را بر عهده دارند.
کیومرث پوراحمد دبیر پانزدهمین جشن خانه سینما است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها