معرفی نامزدهای بخش مستند جشن سینما

اسامی نامزدهای بخش مستند چهاردهمین جشن سینمای ایران اعلام شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی چهاردهمین جشن سینمای ایران، هیات داوران بخش مستند پس از بازبینی و ارزیابی فنی، هنری و حرفه‌ای و پس از جمع آوری و شمارش آرا، نتایج زیر را برای دریافت تندیس و دیپلم افتخار چهاردهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد.

نامزدهای بهترین صدا (صدابرداری، صداگذاری، ‌موسیقی)
امیر ادیب پرور –محمود خرسند برای صداگذاری فیلم چه سرسبز بود دره ما
مانی دلاوری نژاد برای موسیقی فیلم چه سرسبز بود دره ما
مهدی صالح کرمانی برای صدابرداری فیلم حباب سرد
علیرضا کریم‌نژاد برای صدابرداری فیلم زندگی در کسوف
نظام کیایی برای صدابرداری فیلم پارک مارک

نامزدهای بهترین تدوین
امیر ادیب‌پرور –فرشته جغتائی برای تدوین فیلم چه سرسبز بود دره ما
امیر ادیب‌پرور برای تدوین فیلم حباب سرد
مسعود امینی – انیسه صائبی برای تدوین فیلم خاک حافظه
رضا دریانوش برای تدوین فیلم جای خالی آقا و خانم ب
محمدشیروانی برای تدوین فیلم پارک مارک

نامزدهای بهترین تصویربرداری
تورج اصلانی برای تصویربرداری فیلم پارک مارک
تورج اصلانی برای تصویربرداری فیلم چه سرسبز بود دره ما
مرتضی پورصمدی برای تصویربرداری فیلم من یک نشانه‌ام
امیر جغتائی برای تصویربرداری فیلم حباب سرد
ارسطو مداحی گیوی برای تصویربرداری فیلم زندگی در کسوف

نامزدهای بهترین پژوهش
فیما امامی – رضا دریانوش برای پژوهش فیلم جای خالی آقا و خانم ب
امیر حسین ثنائی – مسعود امیری تیرانی برای پژوهش فیلم خاک حافظه
فرشته جغتایی برای پژوهش فیلم چه سرسبز بود دره ما
محسن رمضان‌زاده برای پژوهش فیلم پارسه
راضیه نورالدین موسوی برای پژوهش فیلم زندگی در کسوف

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم کوتاه مدت
محمدصادق جعفری برای کارگردانی کوتاه مدت طلب خیر
محسن رمضان‌زاده برای کارگردانی کوتاه مدت پارسه
میثم شاه بابائی برای کارگردانی کوتاه مدت من یک نشانه‌ام
سید مانی میرصادقی برای کارگردانی کوتاه مدت تاب آب
حسن نقاشی برای کارگردانی کوتاه مدت باژو برسم

نامزدهای بهترین تهیه کننده فیلم کوتاه مدت
مرتضی رزاق کریمی برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه مدت باژ وبرسم
محسن رمضان زاده برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه مدت پارسه
میثم شاه بابائی– مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه مدت من یک نشانه ام
علی عبدی پور- محمد عبدالهی برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه مدت قاتلین سرخ
سید مانی میرصادقی- سازمان محیط زیست برای تهیه کنندگی فیلم کوتاه مدت تاب آب

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم میان مدت
بکتاش آبتین برای کارگردانی فیلم میان مدت پارک مارک
فتح الله امیری برای کارگردانی فیلم میان مدت زندگی در کسوف
امیر جغتائی برای کارگردانی فیلم میان مدت حباب سرد
فرشته جغتائی برای کارگردانی فیلم میان مدت چه سرسبز بود دره ما
محمدعلی هاشم زهی برای کارگردانی فیلم میان مدت آسکو

نامزدهای بهترین تهیه کننده فیلم میان مدت
بکتاش آبتین برای تهیه کنندگی فیلم میان مدت پارک مارک
تورج اصلانی برای تهیه کنندگی فیلم میان مدت چه سرسبزبود دره ما
فتح الله امیری-صدا وسیما مرکزی ایلام برای تهیه کنندگی فیلم میان مدت زندگی درکسوف
احسان محمد حسنی-موسسه رسانه عاشورا برای تهیه کنندگی فیلم میان مدت آسکو
امیر جغتائی برای تهیه کنندگی فیلم میان مدت حباب سرد

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم بلند مدت
فیما امامی – رضا دریانوش برای کارگردانی فیلم بلند مدت جای خالی آقا و خانم ب
مسعود امینی تیرانی برای کارگردانی فیلم بلند مدت خاک حافظه
محمد شیروانی برای کارگردانی فیلم بلند مدت صفر بیست ویک
عمید راشدی- تورج ربانی برای کارگردانی فیلم بلند مدت عکس ناتمام
علیرضا رسولی نژاد برای کارگردانی فیلم بلند مدت مینوروماژور

نامزدهای بهترین تهیه‌کننده فیلم بلند مدت
رضا خوشدل راد برای تهیه کنندگی فیلم بلند مدت خاک حافظه
محمد حسن دامن زن برای تهیه کنندگی فیلم بلند مدت دختر فرمانفرما
علیرضا رسولی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم بلند مدت مینور و ماژور
محمد شیروانی برای تهیه کنندگی فیلم بلند مدت صفربیست و یک
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای تهیه کنندگی فیلم بلند مدت جای خالی آقا و خانم ب

به بهترین‌های صدا، تدوین، ‌تصویربرداری دیپلم افتخار و بهترین‌های پژوهش، کارگردانی فیلم کوتاه مدت، ‌تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه مدت، ‌کارگردانی فیلم میان مدت، ‌تهیه‌کنندگی فیلم میان مدت، کارگردانی فیلم بلند مدت و بهترین تهیه کنندگی فیلم بلند مدت تندیس چهاردهمین جشن سینمای ایران اهدا خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها