«سجادپور» نماینده تام‌الاختیار حمایت از حقوق معنوی مالکان فیلم

طی حکمی از سوی معاون امور سینمایی و سمعی و بصری، «سید علیرضا سجادپور» به عنوان نماینده تام الاختیار این معاونت در امور حمایت حقوق معنوی مالکان فیلم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی منصوب شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم شمقدری خطاب به سجادپور آمده است:
برادر گرامی جناب آقای سید علیرضا سجاد پورمدیر کل محترم ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای، نظر به اهمیت حمایت از حقوق معنوی مالکان فیلم و تصویب هیات محترم وزیران برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاکید مقام عالی وزارت بر این امر، لذا جنابعالی به عنوان نماینده تام الاختیار این معاونت برای تحقق این مهم منصوب می‌شوید.
امید است با همکاری و هماهنگی سایر معاونت‌های وزارت متبوع در انجام وظایف مقرر موفق و موید باشید.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها