«محمدرضا مقدسیان» رئیس انجمن مستندسازان شد

در نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن مستندسازان، محمدرضا مقدسیان رئیس، محبویه هنریان نایب رئیس، مهرداد زاهدیان دبیر و ابراهیم مختاری سخنگوی این انجمن شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن مستندسازان سینمای ایران روز سوم مردادماه جاری در محل دفتر این انجمن در خانه سینما برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این نشست كه با حضور تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید انجمن برگزار شد، انتخابات داخلی انجام گرفت و با تقسیم وظایف، سمت های زیر به تصویب رسید:
1.محمدرضا مقدسیان، رئیس هیات مدیره
2.محبویه هنریان، نایب رئیس
3. ابراهیم مختاری، سخنگو
4.  علیرضا قاسم‌خان، خزانه دار
5. مهرداد زاهدیان، دبیر
لازم به ذكر است كه در جلسه مجمع عمومی انجمن مستندسازان كه سی ویكم تیرماه برگزار شده بود، ناصر صفاریان و حسن بهرام‌زاده به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شده بودند.
همچنین مجتبی میرتهماسب به عنوان بازرس و پژمان مظاهری‌پور به عنوان علی‌البدل بازرس در انجمن مستندسازان فعالیت خواهند كرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها