شمقدری خواستار تعویق طرح اصلاح و ساماندهی اكران شد

بدنبال مطرح شدن طرح اصلاح و ساماندهی حوزه اکران و نمایش فیلم‌های سینمایی و بروز واکنش‌های مختلف به این امر معاون امور سینمایی طی نامه‌ای خطاب به مدیر کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه‌ای دستور تعویق این موضوع تا بروز نشانه‌های مبتنی بر مشارکت جدی و عزم صادقانه در این خصوص را صادر کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در متن نامه شمقدری خطاب به سیدعلیرضا سجادپور آمده است:
با سلام بخوبی مطلع هستم با چه دغدغه و مشکلات و رایزنی‌های متعدد در تلاش هستید نسبت به امر ساماندهی اکران گام‌های مثبتی بردارید ولی گویا بعضی بجای قدر شناسی و پاسداشت این تلاش‌ها هیچ مأموریتی بجز متهم کردن و تقابل با مدیران جدید سینمایی برای خود نمی‌شناسند. شاه‌نشین‌هایی که از کنج عافیت و فضای امن شغلی خود تنها در صدد هستند زخم‌های ناشی از شکست های سیاسی خود را با مرهمی از جنس نقدهای آتشین و کور کورانه درمان کنند.
جناب آقای سجادپور ، مسئولیت‌های سنگینی پیش روی ماست نجات سینمای ایران که سالهاست در کمند صاحبان زر و زور و تزویر گرفتار آمده و رو به اضمحلال است وظیفه اصلی ماست و از لوازم توفیق در این امر توجه به اولویت هاست که اهم آن دردفترچه سیاست‌گذاری منعکس شده است. بنابراین تا زمانی که در امر اصلاح و ساماندهی حوزه اکران و نمایش نشانه های مثبتی مبنی بر مشارکت جدی و عزم صادقانه مشاهده نکردید این اقدامات به تعویق بیفتد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها