مستندساز هندی پلیس نیویورک را دادگاهی می کند

راکش شارمایک مستندساز تحسین شده هندی از پلیس نیویورک به دلیل دستور به توقف فیلمبرداری و بازداشت چهار ساعته در سال 2005 شکایت کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» اتحادیه آزادیه های مدنی نیویورک وکالت راکش شارما را برعهده گرفته و به اعتقاد آنها این نخستین دادخواستی است که پلیس را به خاطر ایجاد محدودیت در فیلمبرداری در اماکن عمومی پس از حادثه 11 سپتامبر به چالش می کشد. (ادامه...)
این اقامه دعوی به حقوق اساسی شارما در آزادی بیان و علیه تجسس بی دلیل و شکستن حریم خصوصی او توسط پلیس استناد می کند.
شارما به خاطر مستندهای راه حل نهایی درباره قتل مسلمانان در شمال غربی هند در سال های 2002 و 2003 و پس از لرزش درباره زلزله سال 2001 ایالت گجرات جوایزی از جشنواره های مهم بین المللی دریافت کرده است.
او درحالی که در حال تصویربرداری در محله منهتن نیویورک با یک دوربین کوچک برای مستندی درباره رانندگان تاکسی بود، توسط یک پلیس مخفی متوقف شد، در پیاده رو مورد بازجویی قرار گرفت و دوربینش آسیب دید.
اتحادیه آزادی های بیان می گوید این مساله نگران کننده است که جلوگیری از عکاسی و تصویربرداری در اماکن عمومی توسط پلیس درحال افزایش است.
این دادخواست به این نکته اشاره می کند که شارما به عنوان یک فرد آسیای جنوبی، سیاهپوست و ریشو سفیدپوستانی را دیده است که در همان محل بدون محدودیت و ممانعت فیلمبرداری می کرده اند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها