جشنواره سینمایی در کامبوج پس از پانزده سال

کامبوج اولین جشنواره فیلم خود ظرف پانزده سال گذشته را برگزار می کند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» خبرگزاری شین هوا به نقل از منابع محلی خبر داد که این جشنواره از 28 نوامبر تا 2 دسامبر برگزار می شود و فیلم هایی را که اخیرا در این کشور تولید شده اند، ارائه می کند. (ادامه...)
خیم ساریس وزیر فرهنگ کامبوج در این زمینه گفت: هدف این جشنواره پیشرفت صنعت سینمای کامبوج تا سطح عالی از طریق تبادل نظر و آموختن فیلمسازان از یکدیگر است.
معاون وزیر فرهنگ کامبوج هم از تولید 53 فیلم در سال گذشته و 32 فیلم در سال 2005 علی رغم کمبود مدارس فیلم و بازیگری خبر داد. او گفت: تعداد تولیدات افزایش یافته، اما کیفیت پایین است.
فیلمسازی در این کشور آسیای جنوب شرق در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میلادی دوران پررونقی داشت و مشهورترین فیلمساز کامبوجی سلطلن نوردوم سیهانوک بود که 28 فیلم ساخت.
این روند به واسطه بروز جنگ های داخلی متوقف شد و در دهه هشتاد هم تقلید از فیلم های خارجی باعث شد کیفیت فیلم ها افت کند و درنهایت صنعت سینمای کامبوج نابود شود.
اما با آغاز قرن بیست و یکم سینمای این کشور تجدید حیات کرده و مسئولان دولتی هم می خواهند خاطره سال های نه چندان دور را زنده کنند.
کامبوج از سال 1990 شاهد برگزاری جشنواره فیلم نبوده است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.