چهار فیلم ایرانی در کوبا

چهارمین جشنواره فیلم های بدون بودجه(Non-Budget) که از 29 فروردین در کوبا آغاز شده است، چهار فیلم ایرانی را به نمایش می گذارد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که به مدت هفت روز ادامه می یابد، سه بخش رقابتی دارد که به فیلم های داستانی، مستند، تجربی و ویدئوآرت اختصاص دارد. (ادامه...)
نبات(مرضیه وفامهر) در بخش مسابقه فیلم های کوتاه داستانی، آکواریوم(علی راضی) در بخش مسابقه فیلم های تجربی و ویدئوآرت، فیلم کوتاهی درباره رنگ(گراناز موسوی) در بخش فیلم های کوتاه خارج از مسابقه و کویر مرگ(اسماعیل براری) در بخش فیلم های بلند خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش درمی آیند.
جشنواره فیلم های بدون بودجه در شهر گیبارا کوبا برگزار می شود که به «شهر سفید» شهرت دارد و آثار تاریخی فراوانی دارد که مورد توجه توریست هاست. مدیر این جشنواره اومبرتو سولاس و همکارانش یک مانیفست نه ماده ای دارند که در مقدمه آن تاکید شده فیلم های بدون بودجه از ایده و کیفیت هنری تهی نیستند و به عنوان سینمای مستقل و آلترناتیو باید مورد توجه قرار گیرند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها