برگزیدگان انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا

انجمن ملی منتقدان آمریکا کاپوتی (بنت میلر) را به عنوان بهترین فیلم سینمایی و مرد خرسی (ورنر هرتزوگ) را به عنوان بهترین مستند سال 2005 انتخاب کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این انجمن که در سال 1966 تاسیس شده، شامل 57 منتقد آمریکایی است که در مجله های خبری این کشور می نویسند. (ادامه...)
اعضای این انجمن دو فیلم تاریخچه ای از خشونت (دیوید کراننبرگ) و 2046 (وونگ کاروای) را به عنوان فیلم های دوم و سوم سال و کابوس داروین (هوبر ساوپر) و باله روسی (دانیل گلر و داینا گلدفاین) را به عنوان مستندهای دوم و سوم سال برگزیدند.
همچنین دیوید کراننبرگ به عنوان کارگردان اول سال و کاروای و میلر به عنوان کارگردان های دوم و سوم انتخاب شدند.
در رشته بهترین فیلم خارجی هم انجمن ملی منتقدان آمریکا Head-On (فاتح آکین)، 2046 و مخفی (مایکل هانکه) را به ترتیب به عنوان فیلم های اول تا سوم معرفی کرد.
فیلمنامه سه فیلم قلاب و وال، کاپوتی و مونیخ هم بهترین فیلمنامه های 2005 شناخته شدند.
این انجمن همچنین جایزه میراث سینمایی را به مجموعه «سینمای دیده نشده» شامل هفت DVD سینمای آوانگارد آمریکا پیش از سال 1942 اهدا کرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها