جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان سينمايی شد

جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان سينمايی شد

جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايی ايران شد.
نتیجه مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینما اعلام شد

نتیجه مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینما اعلام شد

مجمع عمومی سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در تالار اسوه برگزار شد.
آرشیو
آخرین خبرها