فراخوان جشنواره فیلم «عشق»

فراخوان جشنواره فیلم «عشق»

پنجمین جشنواره جهانی فیلم «عشق» آمریکا فراخوان داد. به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره با هدف به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی که مردم جهان را به لحاظ احساسی به هم نزدیک‌تر کند برگزار می‌شود.
آخرین خبرها