فراخوان دوره فیلم‌سازی دفتر ویژه تهران سینمای جوان

فراخوان دوره فیلم‌سازی دفتر ویژه تهران سینمای جوان

انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران، برای دوره فیلمسازی ترم پاییز فراخوان داد. به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» ترم پاییز دوره فیلمسازی دفترویژه تهران با عنوان «فیلمسازی در سه گام» شامل دوره‌های عکاسی، آشنایی با سینما، کارگاه ایده تا فیلمنامه، فیلمبرداری، کارگردانی، تدوین، صدا است.
آخرین خبرها