آخرین مهلت شرکت در جشنواره «حداکثر بیست دقیقه» آلمان

آخرین مهلت شرکت در جشنواره «حداکثر بیست دقیقه» آلمان

آخرین مهلت شرکت در دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم «حداکثر بیست دقیقه» آلمان اعلام شد.
فراخوان جشنواره فیلم کوتاه «بوسان»

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه «بوسان»

سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «بوسان» کره جنوبی یک ماه مهلت ثبت نام دارد.
فراخوان جشنواره حقوق بشر «دونوستیا»

فراخوان جشنواره حقوق بشر «دونوستیا»

شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم حقوق بشر «دونوستیا» سن سباستین اسپانیا فراخوان داد.
آخرین خبرها