جشنواره فیلم کوتاه «کل گراش»؛ فرصتی ناب برای فیلمسازان جنوب

جشنواره فیلم کوتاه «کل گراش»؛ فرصتی ناب برای فیلمسازان جنوب

جشنواره «کل گراش» برای بسیاری ناشناخته است و این یک ضعف بزرگ برای جشنواره است. این جشنواره اولین بار در سال ١٣٨١ توسط گروه گردآورندگان فرهنگ گراشی با هدف حفظ و ضبط میراث فرهنگی در سطح شهرستان برگزار شد و نام «کل»، بزرگترین آب انبار ایران، برای آن انتخاب شد.
آرشیو
آخرین خبرها