نگاهی به انیمیشن «آدم‌ها»؛ یادداشتی از میترا مهتریان

نگاهی به انیمیشن «آدم‌ها»؛ یادداشتی از میترا مهتریان

بازنمایی چهره‌ واقعیت از پس تصاویر خیالی، به همراه زبانی که مرز و جغرافیایی را برنمی‌تابد ویژه‌گی است که دست هنرمند انیماتور را باز و میزان ارتباط با مخاطب و تاثیرگذاری را چند برابر افزایش می‌دهد. هنرمند انیماتور همواره در جست و جوی راهی است که او را از پوسته‌ ظاهری پدیده‌ها جدا سازد.
آرشیو
آخرین خبرها