بیائید برای سینمای مستند و فیلم کوتاه ایران نگران باشیم!

بیائید برای سینمای مستند و فیلم کوتاه ایران نگران باشیم!

چه بپذیریم چه نه، این‌روزها وضعیت سینمای مستند و فیلم کوتاه ایران راکد است. همچنان فیلم تولید می‌کنیم، جشنواره برگزار می‌کنیم، جایزه می‌گیریم و جایزه می‌دهیم؛ اما حقیقت امر این است که داریم درجا می‌زنیم! با نگاهی حتی گذرا به تولیدات کوتاه و مستند این سال‌ها براحتی درمی‌یابیم که به جز چند مورد انگشت‌شمار، ظرف سینمای مستند و فیلم کوتاه ایران خالی‌ست.
آرشیو
آخرین خبرها