گفت‌وگویی با میراحسان، خودم و بقیه درباره سینمای دیجیتال

گفت‌وگویی با میراحسان، خودم و بقیه درباره سینمای دیجیتال

محمد سعید محصصی : مشکل میراحسان این است که در مقاله اش با رویکردی سلبی نسبت به توانایی های دوربین آنالوگ، سعی در اثبات دوربین دیجیتال دارد، در حالی که هنوز استدلال قابل دفاعی از توانایی های دوربین دیجیتال ارائه نکرده است. آیا صرف شکار کردن هر آن چه در برابر دروبین اتفاق می افتد، به معنی شکار روح زنده و گذرای زندگی در تصویر است؟...
آرشیو
آخرین خبرها