فیلم‌های آسمان طوسی، پریسا صدائی آذر و رامین فرزانه در جشنواره Sguardi Altrove ایتالیا

فیلم‌های آسمان طوسی، پریسا صدائی آذر و رامین فرزانه به بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان Sguardi Altrove ایتالیا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره با هدف تامل در مورد مسائل مربوط به دنیای زنان برگزار می‌شود.
گاوه آمریکایی ساخته آسمان طوسی و سالمندان ساخته مشترک پریسا صدائی آذر و رامین فرزانه به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارند.
بیست و هفتمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان Sguardi Altrove ایتالیا 23 تا 31 اکتبر برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها