فرهاد فداکار از جشنواره Horsetooth آمریکا جایزه گرفت

فرهاد فداکار از دومین جشنواره جهانی فیلم Horsetooth آمریکا جایزه گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جایزه بهترین فیلم کوتاه خارجی جشنواره به ایران رسید.
فیلم کوتاه آتاری ساخته فرهاد فداکار به نمایندگی از ایران جایزه بهترین فیلم خارجی زبان جشنواره را دریافت کرد.
دومین جشنواره جهانی فیلم Horsetooth آمریکا ماه سپتامبر برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.