«هیوا امین نژاد» از مسابقه ایتالیا جایزه گرفت

مستند هیوا امین نژاد از چهارمین مسابقه Short on Work ایتالیا جایزه گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این مسابقه که مختص مستندهای زیر ده دقیقه است؛ به مستند ایرانی جایزه داد.
جایزه نخست بهترین مستند این مسابقه به تا مردانمان برقصند ساخته هیوا امین نژاد اهدا شد.
چهارمین مسابقه Short on Work ایتالیا دهم دسامبر برگزیدگانش را معرفی کرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها