تشکر: فیلمسازان جوان امروز، بزرگان سینما در آینده

حمایت از جوانها از رسالتهای مهم انجمن سینمای جوانان ایران است.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» بهنام تشکر بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با ستاد خبری جشنواره فیلم اولی ها در باره اهمیت و تاثیرات برگزاری این جشنواره عنوان کرد: راه اندازی هر نوع جریان فرهنگی به خصوص در بحث برگزاری جشنواره در باره جوانها مایه امیداوری و مهم است و باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد. فیلمسازان جوان امروز، بزرگان سینما در سال های بعد خواهند بود.
بازیگر استرداد با اشاره به توجه به آموزش جوانان به صورت اصولی و آکادمیک گفت : برنامه ریزی و سیاست گذاری انجمن سینمای جوانان مبنی بر راه اندازی جشنواره فیلم اولی ها و حمایت از هنرجویانی که در انجمن دوره های فیلم سازی را گذرانیده اند یک کار اصولی و پایه ای است.
تشکر با تاکید بر حمایت بلند مدت از این هنرجویان فیلمساز جوان تصریح کرد:  با توجه به شرایطی که در سینمای ایران وجود دارد. نهادهای دولتی مرتبط با با سینما مثل انجمن سینمای جوانان باید حمایتهایشان را از جوانها استمرار ببخشند.
دومین جشنواره فیلم اولی ها توسط انجمن سینمای جوانان ایران و به دبیری هاشم میرزاخانی برگزار خواهد شد.
علاقه مندان و هنرجویان فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان ایران تا پایان اردیبهشت ماه جهت ثبت نام در جشنواره از طریق سایت انجمن به نشانیwww.iycs.ir فرصت دارند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها