منتخبان کن در جشنواره سینمای نوین مونترال

جشنواره سینمای نوین مونترال که از 13 تا 23 اکتبر شاهد برگزاری سی و چهارمین دوره خود خواهد بود، فهرست هشت فیلم شاخص انتخاب شده را اعلام کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» کلود چامبرلن مدیر برنامه ریزی این جشنواره پنجشنبه گذشته نام این فیلم ها را اعلام کرد درحالی که پیش از این حضور یک فیلم ایرانی در این جشنواره قطعی شده بود. (ادامه...)
بر اساس این گزارش، فیلم PETIT POW! POW! NOEL(روبر مورین) شاهد نخستین نمایش جهانی خود در این جشنواره خواهد بود.
وندی عزیز آخرین فیلم توماس وینتربرگ کارگردان دانمارکی و یکی از پایه گذاران جنبش دگما95 و آخرین اثر آموس گیتای با نام منطقه آزاد که در جشنواره کن 2005 حضور داشت هم در مونترال به نمایش درمی آیند.
Zim & Co(پیر ژولیوه) از فرانسه، شب سیاه(اولیویه اسمولدرس) از بلژیک و همه چیز درباره سگم(تاکا ایچیزه) از ژاپن دیگر فیلم های انتخاب شده هستند.
جشنواره سینمای نوین مونترال همچنین یک فیلم ساخته شده در سال 1974 با نام MONTRÉAL MAIN(فرانک ویتاله) را به نمایش می گذارد.
دیگر برنامه این جشنواره برگزاری مرور فیلم های الکساندر سوخوروف کارگردان مطرح روس است که با همکاری سینماتک کبک برپا می شود.
پیش از این حضور فیلم های بچه(برادران داردن)، ماندرلی(لارس فون تریه)، فیلم باز(آلن کاوالیه) و یک شب(نیکی کریمی) در جشنواره سینمای نوین مونترال قطعی شده بود.
این رویداد امسال چهار بخش کلی دارد که شامل فیلم های بین المللی، نمایش های ویژه، زمان صفر:سینمای روبه رشد و مرور آثار است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها