«سید گنیس» بار دیگر رئیس اسکار شد

هیات رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی سه‌شنبه شب برای سومین بار پیاپی سید گنیس را به عنوان رئیس آکادمی اعطاکننده جوایز اسکار انتخاب کرد.
گنیس 21 سال است در هیات رئیسه آکادمی عضویت دارد و ضمنا یکی از مدیران اجرایی چند کمپانی فیلمسازی از جمله کلمبیا پیکچرز و پارامونت پیکچرز است. او ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد به عنوان رئیس آکادمی گفت: این سازمان پروژه‌های بسیار جالبی در دست اجرا دارد.
در انتخابات جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، تام هنکس نیز به عنوان یکی از معاونان گنیس انتخاب شد. او سال های 1993 و 199۴ دو بار پیاپی برای فیلم‌های فیلادلفیا و فارست گامپ برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. هنکس پیش از این از اعضا هیات رئیسه شاخه بازیگران آکادمی بود.
آکادمی جز گنیس و هنکس، روسای بخش‌های دیگر را نیز تعیبن کرد. دوره مسئولیت اعضا هیات رئیسه سه ساله است، در حالی که روسای شاخه‌های دیگر سال به سال انتخاب می‌شوند و حداکثر برای چهار دوره پیاپی می‌توانند در هر بخش به عنوان رئیس فعالیت داشته باشند. اسکار یا جوایز آکادمی مهمترین جایزه صنعت فیلمسازی هالیوود است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها