بازار تولید مشترک جشنواره برلین

بازار تولید مشترک جشنواره برلین با افزودن یک روز به برنامه ها از 12 تا 14 فوریه برگزار می شود.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» امسال بیش از 300 پروژه از 58 کشور برای حضور در این برنامه ثبت نام کرده اند و به علاوه حدود 200 فیلم متقاضی شرکت در بازار استعدادها شده اند که در برگزاری آن کمپ استعدادهای برلین همکاری می کند. (ادامه...)
در این دوره، روز افزوده شده با همکاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت برپا می شود و عنوان «صبحانه و کتاب» برای آن انتخاب شده است. در این روز تهیه کنندگان امکان برقراری ارتباط با ناشران بین المللی را برای خرید امتیاز کتاب های موردنظر برای اقتباس سینمایی می یابند.
مشابه این برنامه در نمایشگاه فرانکفورت هم ترتیب یافت که جشنواره برلین در برگزاری آن حضور داشت.
در جشنواره برلین 2006 همچنین بازار فیلم اروپایی در کنار بازار تولید مشترک برپا می شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.