فرد و جامعه پس از کمونیسم در جشنواره اوبرهاوزن

جشنواره اوبرهاوزن امسال در برنامه ویژه ای این مساله را که مردم در سراسر جهان چگونه پس از سال 1989(زمان فروپاشی کمونیسم) فردیت و رابطه شان با جامعه را بازسازی کرده اند و این که فیلم های کوتاه چگونه در دو بلوک شرق و غرب این فرآیند را به تصویر کشیده اند، بررسی می کند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» بررسی ها نشان می دهد جریان فیلم کوتاه در دنیا از ابتدای دهه 1990 به خاطر این رویداد مهم، بسیار به فردگرایی گرایش پیدا کرد و مصداق هایی مانند جهان شخصی کودکی، ساختار روانی و دیدگاه فردی را به نمایش گذاشت. (ادامه...)در این میان رابطه فرد و دیگران اهمیت فراوان برای بررسی دارد، به همین دلیل جشنواره اوبرهاوزن به عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم کوتاه جهان در برنامه ای با عنوان «خود و دیگران از 1989 تا به حال» مضامینی مانند اوتوپیای گمشده جوامع، فرو ریختن دیوار شرق و غرب و تلاش برای فهمیدن آنچه در آن سوی دیوارها وجود دارد، خانواده به عنوان هسته مرکزی جامعه و جنبه های فردی و سیاسی همه این موضوع ها را در فیلم های کوتاه منتخب این سال ها به نمایش می گذارد.
لارس هنریک گاس، مدیر جشنواره اوبرهاوزن در این زمینه می گوید: یک شهرت اساسی این جشنواره فراهم کردن چشم اندازی از بلوک شرق تا پیش از 1989 بوده است، ولی جشنواره ما همیشه این مساله را هم بررسی کرده که واقعیت های اجتماعی چگونه در فیلم ها بازتاب می یابند. این برنامه در حقیقت تا حد زیادی عصاره این بررسی و توجه دائمی را نمایان می کند.
پنجاه و یکمین جشنواره فیلم کوتاه اوبرهاوزن از 5 تا 10 ماه مه در این شهر آلمان برگزار می شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها