فیلم‌های عزیزی، شیرازی و مرتضایی‌نیا در جشنواره KIDS FIRST! آمریکا

فیلم‌های کاوه عزیزی، مرضیه شیرازی و ریحانه مرتضایی‌نیا به جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان KIDS FIRST! آمریکا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که مختص به رقابت گذاشتن فیلم‌های کودکان یا فیلم‌هایی درباره کودکان است، در این دوره میزبان سه فیلم ایرانی است. 
نان و فراموشی ساخته کاوه عزیزی، بازی بدون صفر ساخته مرضیه شیرازی و بریسبال ریحانه مرتضایی‌نیا به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارند.
جشنواره جهانی فیلم‌های کودکان KIDS FIRST! آمریکا 14 تا 28 مارس برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها