فیلم‌های سیدپیام حسینی و مریمی رحیمی فینالیست جشنواره CortoConfine ایتالیا

فیلم‌های سیدپیام حسینی و مریمی رحیمی فینالیست نخستین جشنواره جهانی فیلم کوتاه CortoConfine ایتالیا شدند. 
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» دو فیلم کوتاه ایرانی فینالیست نخستین دوره جشنواره شدند.
فیلم کوتاه او ساخته سیدپیام حسینی و زمان تغییر ساخته مریم رحیمی فینالیست جشنواره شدند.
نخستین جشنواره جهانی فیلم کوتاه CortoConfine ایتالیا 28 و 29 فوریه برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها