یک فیلمنامه ایرانی در اسکریپت پیچ فیلم کوتاه جشنواره «اینترفیلم»

جشنواره «اینترفیلم» براى اولین بار از ایران یک فیلمنامه را براى شرکت در اسکریپت پیچ فیلم کوتاه ٢٠١٩ پذیرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از فیلم فکوس، نثار ظریفى با فیلمنامه Path به عنوان نفر اول و برنده نهایى از دوره ادیت و ارتقاء فیلمنامه کوتاه از ایران انتخاب شد.
به دلیل عدم امکان حضور او در این برنامه، نفر دوم به نام امیررضا امامیان با فیلمنامه Helma در این جشنواره با حمایت فیلم فکوس و بخش فرهنگى سفارت آلمان حضور دارد.
نازنین واحد نفر سوم با فیلم نامه sopor به عنوان مهمان در جشنواره شرکت می‌کند.
از بین ١٠٠ فیلمنامه کوتاه فیلمسازان ایرانى که براى اسکریپت پیچ ٢٠١٩ اینترفیلم برلین درخواست داده بودند، حدود ٦٠ نفر به مصاحبه حضورى با افسون محمودنژاد نماینده و مدرس و داور اینترفیلم در ایران دعوت شدند و در نهایت ١٨ فیلمنامه انتخاب شد.
کلاس‌هاى آموزشى و آمادگى براى پذیرفته شده گان، توسط فیلم فکوس در انجمن فرهنگى اتریش ÖKF برگزار شد. در نهایت ٦ فیلمنامه در جلسه آخر طى پیچینگ فیلمنامه داخلی در ایران داورى، انتخاب شد و به دبیرخانه اینترفیلم براى تعیین منتخبین نهایى از ایران ارسال شد.
گفتنی است جشنواره«اینترفیلم» ٢٠١٩ هم اکنون در برلین در حال برگزارى است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.