چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره one shot ارمنستان

چهار فیلم کوتاه ایرانی به هفدهمین جشنواره جهانی فیلم one shot ارمنستان راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره در هفدهمین دوره‌اش میزبان چهار فیلم کوتاه ایرانی است.
بدل (روناک جعفری)، لکه (شورش وکیلی)، کات (مهرداد بخشی) و در بین (علیار راستی) به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.
هفدهمین جشنواره جهانی فیلم one shot ارمنستان ۵ تا ١١ ژوئن در ایروان برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.