چهار جایزه برای ایران از جشنواره Milestone

نخستین جشنواره فیلم آنلاین ماهیانه Milestone در ماه فوریه چهار جایزه به سینمای ایران داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که به صورت ماهیانه برگزیدگانش را معرفی می‌کند به چهار فیلم ایرانی جایزه داد.
جایزه بهتری فیلم کوتاه ماه فوریه به حلزون ساخته محمد توریوریان اهدا شد. جایزه بهترین تدوین به راحیل (آیت اسدی رهبر) رسید.
جایزه بهترین فیلمبرداری به حسین فاطمیان برای فیلم بلند آکو (نبی قلی زاده) اهدا شد. ماکان منصوریان برای تا صبح فردا جایزه بهترین فیلم اول را گرفت.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.