فیلم‌های محمدرضا طاهری و ستار چمنی‌گل در جشنواره «پرولوگ» تاشکند

فیلم‌های محمدرضا طاهری و ستار چمنی‌گل به جشنواره جهانی فیلم «پرولوگ» تاشکند ازبکستان راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که تنها جشنواره جهانی فیلم در ازبکستان است؛ بر روی فیلم‌هایی با موضوعات مربوط به نسل جوان تمرکز دارد.
فیلم کوتاه: یک ایده ساده ساخته محمدرضا طاهری و فیلم بلند گلنسا ساخته ستار چمنی‌گل به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.
جشنواره جهانی فیلم «پرولوگ» تاشکند ازبکستان 27 تا 30 نوامبر برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.