محمد بخشی، طوفان نهان‌قدرتی و سامان حسین‌پور از سه جشنواره جایزه گرفتند

محمد بخشی، طوفان نهان‌قدرتی و سامان حسین‌پور از سه جشنواره جهانی در انگلستان، ایتالیا و آمریکا جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» سومين جشنواره جهانی فیلم «كارديف» انگلستان جایزه بهترین فیلم کوتاه خارجی را به ایران داد.
آر يو واليبال ساخته محمد بخشى اژدهاى طلايى بهترین فیلم کوتاه خارجی این جشنواره را دریافت کرد.
سومين جشنواره جهانی فیلم «كارديف» انگلستان توسط مجمع ویلز و شورای کاردیف 19 تا 21 اکتبر در محل مجلس شورای ولز و مجاور آن برگزار شد.
نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «فیاتی کورتی» ایتالیا جایزه بهترین فیلم کوتاه خود را به زونا ساخته طوفان نهان‌قدرتی اهدا کرد. این جشنواره 26 تا 30 اکتبر برگزار شد.
جایزه بهترین فیلم دانشجویی پنجمین جشنواره جهانی فیلم over the Rhine آمریکا به فیلم کوتاه آخرین آغوش ساخته سامان حسین‌پور رسید.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها