عبدالرضا پارسا بهترین بازیگر فیلم کوتاه جشنواره «تریون» آمریکا

عبدالرضا پارسا جایزه بهترین بازیگر فیلم کوتاه چهارمین جشنواره جهانی فیلم «تریون» آمریکا را گرفت. 
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره در چهارمین دوره‌اش یک جایزه به سینمای ایران داد.
جایزه بهترین بازیگر فیلم کوتاه جشنواره به عبدالرضا پارسا برای فیلم کوتاه کاج ساخته محمد هرمزی اهدا شد.
چهارمین جشنواره جهانی فیلم «تریون» آمریکا ۵ تا ۷ اکتبر برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.