امیرعلی میردریکوند و محمد طالبی از جشنواره «سینما و دریا» مراکش جایزه گرفتند

امیرعلی میردریکوند و محمد طالبی از پنجمین جشنواره جهانی فیلم «سینما و دریا» مراکش جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» پنجمین دوره جشنواره که در شهر ساحلی میرلفت مراکش برگزار شد؛ به دو فیلم ایرانی جایزه داد.
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره به طور مشترک به فیلم کوتاه دیجامه ساخته امیرعلی میردریکوند و زنبوردار ساخته محمد طالبی اهدا شد.
ریاست هیات داوران بخش داستانی جشنواره را محمد حقیقت، منتقد و سینماگر ایرانی- فرانسوی برعهده داشت.
پنجمین جشنواره جهانی فیلم «سینما و دریا» مراکش 3 تا 7 اکتبر برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.