مرتضی علی عباس میرزایی و یگانه رجبی از جشنواره «سالنتو» ایتالیا جایزه گرفتند

مرتضی علی عباس میرزایی و یگانه رجبی از پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «سالنتو» ایتالیا جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره با نگاه ویژه خود که فیلم قدرتمندترین فرم ارتباط فرهنگی و تعامل میان فرهنگ و مردم است، در صدد ارتقا فیلم‌های مستقل است.
جایزه بهترین کارگردان جشنواره به مرتضی علی عباس میرزایی برای کارگردانی فیلم سینمایی انزوا اهدا شد و یگانه رجبی برای بازی در فیلم گلنسا (ستار چمنی‌گل) جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را گرفت.
پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «سالنتو» ایتالیا ۱ تا ۹ سپتامبر برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.