ایمان داوری، زیبا ارژنگ و برزان رستمی از جشنواره «آچاریا تولسی» هند جایزه گرفتند

ایمان داوری، زیبا ارژنگ و برزان رستمی از سومین جشنواره جهانی فیلم «آچاریا تولسی» هند جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که با موضوعات صلح، عدالت اجتماعی، تابوهای اجتماعی و محیط زیست برگزار شد؛ به سه فیلم ایرانی جایزه داد.
جایزه اول بهترین فیلم کوتاه به 60=1 ساخته ایمان داوری اهدا شد. جایزه دوم بهترین انیمیشن به محراب آرامش ساخته زیبا ارژنگ و جایزه سوم همین بخش به بالانس ساخته برزان رستمی رسید.
سومین جشنواره جهانی فیلم «آچاریا تولسی» هند اول و دوم سپتامبر در شهر راجستان هند برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.