پیام هيات مديره‌ ایسفا به فرنوش صمدی و علی عسگری

در پی به عضویت درآمدن فرنوش صمدی و علی عسگری در بخش «فیلم کوتاه و انیمیشن بلند» آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار؛ هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران پیام داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در متن پیام ایسفا آمده:
چه چيز می‌تواند خوشتر از آن باشد زبان هنر كه مملو از عشق و صلح است و ضرورت آن آزادی، راه ببرد به دورها و دورترهای كره‌ خاک كه زبان سياستش اين روزها نه چندان از صلح می‌گويد، نه عشق و نه آزادی؟
اين روزها دو فيلمساز از جامعه‌ فيلم كوتاه ايران برای اولين بار به عضويت آكادمی اسكار درآمدند.
هيات مديره‌ انجمن فيلم كوتاه ايران برگزيده شدن فرنوش صمدی و علی عسگری اعضای خوش ذوق ايسفا در آكادمی اسكار را به ايشان و جامعه‌ سينمايی تبريک گفته و راه روشنی برای جامعه‌ فيلم كوتاه آرزو می‌كند.


هيات مديره‌ انجمن فيلم كوتاه ايران
تیرماه 97

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.