محمد بخشی و سالم صلواتی از انجمن قانونى فرهنگ و جامعه آمریکا جایزه گرفتند

محمد بخشی و سالم صلواتی از ششمین مسابقه فیلم کوتاه انجمن قانونى فرهنگ و جامعه آمریکا سه جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» انجمن قانونى، فرهنگ و جامعه متعهد به ارائه یک تجربه منحصر به فرد برای مخاطبان عمومی و آنلاین در بررسی ایده‌های روزمره خود از جمله مسائل قانون، عدالت، حقوق بشر و مدنی جامعه با همکاری هنرمندان و... است.
جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه ششمین دوره این مسابقه فیلم کوتاه به محمد بخشی برای آر یو والیبال؟! اهدا شد و سالم صلواتی برای آینه‌های پریده رنگ جایزه دوم را گرفت.
برگزیدگان این مسابقه 29 مارس معرفی شدند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها