حضور دو فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در آمریکا و انگلستان راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «سفر» آمریکا میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
می‌خورد بر بام خانه ساخته تیمور قادری به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارد.
همچنین یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه لندن حضور دارد.
فردای دیروز ساخته بهزاد مولود به نمایندگی از ایران در بخش مسابقه جشنواره حاضر است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.