هیات انتخاب بخش مستند جشن سینمای ایران اعلام شد

هیات انتخاب بخش مستقل فیلم مستند چهاردهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» انجمن‌های مستندسازان و تهیه کنندگان مستند سینمای ایران هیات انتخاب چهاردهمین جشن فیلم مستند ایران را معرفی کردند.
این هیات متشکل از: محمدرضا مقدسیان، مهرداد زاهدیان، سید حسین حقگو، محمد رسول‌اف، امید روحانی،‌ حمید دهقانپور و  دیکرانوحی هواکیمیان  هستند که انتخاب آثار متقاضی شرکت در چهاردهمین جشن سینمای ایران را برعهده خواهند داشت.
محبوبه هنریان نیز به عنوان مدیرهماهنگی جشن مستقل فیلم مستند به دبیر چهاردهمین جشن سینمای ایران معرفی شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها