مرکز متولی تشکیل شورای ارسال فیلم به جشنواره‌های‌خارجی نیست

در پی تصمیم معاونت سینمایی مبنی بر تشکیل شورای برای بررسی فیلم‌های کوتاه و مستند برای ارسال به جشنواره‌های جهانی، فرهاد ورهرام گفت: حال که قرار است چنین اتفاقی بیفتد آیا بهتر نیست که جایی مانند اداره‌ نظارت و ارزیابی وزارت ارشاد متصدی آن باشد؟
فرهاد ورهرام با اشاره به این تصمیم که برعهده‌ مرکز گسترش قرار گرفته، عنوان کرد: هنگامی که قرار است فیلمی پروانه‌ ساخت بگیرد و یا برای نمایش مجوز بگیرد همواره اداره‌ نظارت و ارزشیابی به بررسی آن می‌پردازد حال در مورد حضور فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی آیا بهتر نیست که همین نهاد به بررسی بپردازد.
به هرحال مرکز گسترش متولی این امر نیست و کار آن بیشتر به تولید مستند مربوط می‌شود. حال اگر قرار باشد که پس از این انجام این امر هم برعهده‌ مرکز قرار بگیرد از شان و اعتبار این نهاد کاسته می‌شود.
این مستند‌ساز با تاکید بر این‌که در حال حاضر مستند‌سازان احترام و ارزشی برای مرکز قائلند گفت: پرداختن به این نوع امور قطعا از شان و منزلت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی می‌کاهد و رویکرد مستند‌سازان نسبت به آن، دستخوش تغییر می‌کند.
وی در عین حال اظهار کرد: متاسفانه در شرایطی هستیم که روز‌به‌روز مستندسازان و سینمای مستند در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند حال این مصوبه هم موجب آن می‌شود که بیش از گذشته با این سینما سلیقه‌ای برخورد شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
اخبار مرتبط
  • صداقت فیلمسازان کوتاه و مستند را در هیچ‌ کجا سراغ نداریم

    صداقت فیلمسازان کوتاه و مستند را در هیچ‌ کجا سراغ نداریم

    علی‌محمد قاسمی با اشاره به تصیمی مبنی بر تشکیل شورایی برای بررسی فیلم‌های کوتاه و مستند ارسالی به جشنواره‌ها معتقد است: این تصمیم حیطه فیلمسازی کوتاه و مستند را تحت کنترل قرار می‌دهد و عواقب خوبی را به دنبال نخواهد داشت. این فیلمساز کوتاه و مستند ادامه داد: قطعا اگر این تصمیم قرار باشد به مرحله اجرا درآید، تاثیرات جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد.
  • نامه ورعی به شمقدری درباره بررسی آثار برای ارائه به جشنواره‌ها

    نامه ورعی به شمقدری درباره بررسی آثار برای ارائه به جشنواره‌ها

    هوشمند ورعی فیلمساز فیلم کوتاه درباره نامه جواد شمقدری معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مبنی بر «تشکیل شورای بررسی آثار کوتاه و مستند برای ارسال به جشنواره‌های جهانی» نامه‌ای با عنوان «گوشت قربانی سیری چند؟!» نوشت.
آخرین خبرها