برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی عذرا معرفی شدند

در دامان سرخ کوهبرگزیدگان پنجمین جشنواره ملی عذرا معرفی شدند.
به گزارش«پایگاه خبری فیلم کوتاه»به نقل از روابط عمومی این جشنواره،برگزیدگان این جشنواره در بخش فیلم به شرح زیر معرفی شدند:
در این بخش تندیس جشنواره دیپلم افتخار و جایزه ویژه به فیلم های:در بهشت قدم بردار(عاطفه خادم الرضا) و باد در گندمزار می پیچد (اسماعیل یوسفی رامندی)،تعلق گرفت.
همچنین لوح و جایزه ویژه به فیلم های:ترانه پنجم(حسن ساجدی) و آبیاری(محمد رضا اجاقی)،اهدا شد.
و از فیلم های:دست بافت ما(عباس مهاجران)،شقایق سوزان(حسن محمد زاده)،در دامان سرخ کوه(محمد رضا وطن دوست) و همسفر خاموش(الهام حسین زاده)،نیز تقدیر شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.