نامه 2 مستند سازدرباره حذف فیلم هایشان ازجشنواره فیلم فجر

محمدرضا وطن دوست و علیرضا اکبرپور نامه‌ای را در خصوص حذف فیلمهای خود از جشنواره فیلم فجر منتشر کردند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در این نامه آمده است:
نظر به اینکه، اینجانبان محمدرضا وطن دوست کارگردان فیلم مستند در دامان سرخ کوهوعلیرضا اکبرپور کارگردان فیلم مستند ایست، بازرسی در حریم ممنوعه با وجود حضور قطعی در بخش مسابقه مستند جشنواره بیست و سوم فجر به گواهی وانتخاب هیات اصلی انتخاب فیلم‌های مربوطه و متعاقب آن انعکاس اخبار مربوطه در جراید متعدد داخلی و برخی سایت‌های اینترنتی رسمی کشور از جمله سایت رسمی جشنواره و خبرگزاری‌های رسمی، در تصمیمی غیر منتظره از سوی برگزار کنندگان جشنواره و مسئولین اصلی از جدول نمایش حذف گردیده‌ایم،‌نقطه نظرات خویش راجهت شفاف سازی اذهان عمومی: جراید و مسئولین جشنواره و ضابطین سینمایی کشور از جهت این حذف ناعادلانه و بی‌هدف و بی‌برنامه و نسنجیده اعلام می‌داریم:
با توجه به پی‌گیری‌های بی‌فرجام درنزد دبیر محترم جشنواره و مدیریت اجرایی آن به این جواب در جهت چرایی حذف این دو فیلم از بخش مسابقه مستند، دست یافتیم که این دو فیلم به دلیل حضور در دو جشنواره فیلم کوتاه تهران در دامان سرخ کوه و جشنواره فیلم پلیس ایست، بازرسی در حریم ممنوعه که در آنها موفق به دریافت جایزه و تقدیر گشته‌اند، از بخش مسابقه مستند حذف گردیده‌اند. زیرا مسئولین یکی از شروط لازم جهت حضور در بخش مسابقه مستند را عدم حضور فیلم‌ها در جشنواره دیگری در داخل کشور و پایتخت دانسته‌اند. بهرحال آنچه که اهمیت دارد آن است که به وجود تناقض در اجرای آیین‌نامه صحیح و اساسی فجر اشاره‌ای بنماییم.
طبق آیین‌نامه اجرایی جشنواره فیلم فجر شرط عدم حضور فیلم‌های شرکت کننده دربخش مسابقه فجر، در جشنواره‌های ما قبل آن، تنها در حوزه فیلم‌های داستانی کوتاه و بلند بخش سینمای ایران تعریف گشته و هیچ تبصره‌ای همانند و مشابه در بخش سینمای مستند در این مورد وجود ندارد لذا با حمایت به این نکات آیین‌نامه به رغم وجود چندین فیلم ناقص این تبصره در بخش فیلم های کوتاه داستانی، هیچ یک از آثار مذکور مورد تعقیب و برخورد قانونی جهت خارج گشتن از برنامه نمایشی جشنواره قرار نگرفته‌اند.
از طرفی دیگر ظاهرا این مورد آیین‌نامه‌ای در بخش فیلم‌های مستند جشنواره که اساسا هیچ ارتباطی با این تبصره آیین‌نامه‌ای ندارند، به اجرا در آمده است که نتیجه‌ی آن حذف بی‌منطق دو فیلم بخش مسابقه مستند بوده است. (چهار فیلم ناقص آیین‌نامه در بخش داستانی کوتاه وجود دارند که ازمیان آنها دو فیلم در بخش بین‌المللی کوتاه حضور یافته‌اند).
از طرفی دیگر در حین پی‌گیریهای انجام شده مشخص گردید که حداقل پنج فیلم دیگر در بخش مسابقه مستند حضور داشته‌اند که کاملا دارای شرایط یکسان با دو فیلم حذف گشته از لحاظ حضور در جشنواره‌های دیگر بوده‌اند که اساسا مورد تحقیق و جستجو و حذف قرار نگرفته‌اند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: به هر صورت این حکم می‌توانست گریبانگیر پنج فیلم دیگر نیز گردد هر چند که اساسا به دلیل ناکارآمدی مورد تبصره‌ای آیین‌نامه‌ای مذکور، هیچ رایی مبنی بر خروج فیلم مستندی از بخش مسابقه مستند نمی‌تواند و نمی‌توانست صحیح باشد. ( ضمنا شناسایی پنج فیلم دیگر اساسا با توجه به حضورشان در چندین جشنواره کار مشکلی نخواهد بود).
به هر حال اعتقاد به آن است که در صورت وجود واژه ثبات درنزد تصمیم‌گیرنده اصلی، شاید در شرایط حاضر، شاهد به وجود آمدن چنین مشکلی در جشنواره رسمی‌ای در کشورمان که حدود 23 از عمر آن می‌گذرد، نمی‌بودیم.
چرا که از چنین جشنوا‌ره‌ی بزرگی انتظار می‌رود که در تحقیق شناسنامه فیلم‌ها و بررسی شرح حال سازندگان آنها دقت نظر بیشتری به خرج دهد تا شاهد نقض مکرر مورد آیین‌نامه‌ای شرط عدم حضور در جشنواره‌های داخلی و اکران درتهران ، درمیان فیلم‌های کوتاه داستانی در بخش مسابقه سینمای ایران نباشیم.
موردی که نه تنها به آن توجه نمی‌گردد و نشده است، بلکه ظاهرا تاوان آن را بخش دیگر مانند بخش مستند که هیچ ارتباطی با مورد آیین‌نامه‌ای مذکور ندارد بایستی بپردازد. در ادامه ضمن اعلام آنکه، این جانبان هیچ مکتوب رسمی، جهت خارج گشتن فیلم‌ها از بخش مسابقه را از سوی دبیرخانه جشنواره و واحدهای تابعه‌ی آن دریافت ننموده‌ایم، حذف فیلم‌ها را از بخش مسابقه مستند در جشنواره فجر ناعادلانه و کاملا بی‌منطق و بدون توجیه می‌دانیم و نظر به اهمیتی که جشنواره فجر در فرآیند تکامل و شناسی و ثبات در شکل‌گیری آینده فیلم‌سازان جوان دارد خواستار تقویت بنیه نظارتی بر کیفیت و چگونگی برگزاری این جشنواره رسمی کشور از سوی مقام‌های مستقیم و عالی رتبه سینما، همچون معاونت محترم سینمایی می‌باشیم.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.