انتشار نشریه‌الکترونیکی جامعه اصناف سینمایی به زبان انگلیسی

همزمان با روز ملی سینما نخستین نشریه خبری الکترونیکی خانه سینما به زبان انگلیسی منتشر شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی خانه سینما، این نشریه که در بردارنده رویدادهای جامعه اصناف سینمایی ایران و گزارش‌های سینمایی است، ماهانه منتشر می‌شود.
گفتنی است، این نشریه برای یکصد مبداء سینمایی شامل: سازمان‌های سینمایی نجد ایران، جهان اسلام، 20 کشور دارای هنر و صنعت سینما، 10 موزه سینما، 7 سازمان سینمایی معتبر ارسال می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها